psychotherapie praktijk Notermans

Kosten

Kosten van individuele therapie, vergoed vanuit de basisverzekering
Ik werk binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (nader uitgelegd bij werkwijze). Deze zorg wordt, indien de zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar, volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wel moet u rekening houden met het eigen risico, dat moet u zelf betalen. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid bepaald. In 2021 is dit vastgesteld op € 385,-. 

In 2021 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract.

Voor een goed begrip van de kosten, wil ik u nog kort iets uitleggen over de wijze van bekostiging van de GGZ. Behandelingen binnen de GGZ worden berekend in DBC's. Een DBC betekent Diagnose Behandel Combinatie. Zo'n DBC mag maximaal een jaar duren. Wanneer de behandeling dan nog niet is afgerond, wordt na dat jaar een vervolg-DBC geopend. Een behandeling kan dus uit meerdere DBC's bestaan. Op het moment dat een DBC wordt afgesloten (dus na maximaal een jaar), wordt de DBC bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Deze int vervolgens bij u het openstaand eigen risico. 

Kosten van individuele therapie als u zelf betaalt
Stel, u wil bij mij voor individuele therapie in behandeling komen en de behandeling zelf betalen, dan hanteer ik een tarief van  € 85,- per gesprek. Een gesprek duurt 50 minuten. Een voordeel van zelf-betalen, is dat er niks bekend wordt gemaakt bij uw zorgverzekeraar en dat uw privacy wat dat betreft volledig beschermd is. Een ander voordeel is dat er dan minder administratieve regels gelden (bijvoorbeeld verplichte verwijsbrief huisarts, klachtmetingen e.d.).

Kosten van relatietherapie
Relatietherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden relatietherapie wel vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor relatietherapie, informeer dan goed bij uw verzekeraar of er bepaalde eisen worden gesteld aan de relatietherapeut. Sommige verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld alleen BIG-geregistreerde therapeuten (ik ben BIG-geregistreerd, zie ook onder de therapeut). Met name tegen het  einde van elk kalenderjaar is het goed om even naar uw verzekering te kijken en te bezien of deze nog aan uw wensen voldoet. En als u weet dat u wellicht in het nieuwe jaar relatietherapie nodig heeft, kan het de moeite waard zijn om de mogelijkheden van vergoeding na te gaan. 
Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor relatietherapie, betaalt u de gesprekken zelf.
De kosten zijn € 95,- per gesprek. Een gesprek duurt 60 minuten.

Omdat de bekostiging van de GGZ tegenwoordig erg complex is, kan ik me voorstellen dat dit vragen oproept. U kunt altijd contact met mij opnemen wanneer u meer uitleg hierover wil (zie onder contact en aanmelding).

Kosten van leertherapie  
Een gesprek in het kader van leertherapie kost € 90,-. Een gesprek duurt 50 minuten.